Roster

Anastasios Karagiozis

13

Alexis Nikolakopoulos

77

Athanasios Dimitroulas

12

Stathis Karabelas

18

Savvas Topalidis

02

Dimitrios Klingopoulos

80

Thomas Papadopoulos

17

Stefanos Polyzos

08

Veljko Stanić

04

Pavlos Eppas

29

Theodoros Sotiriadis

88

Konstantinos Doumtsios

27

Kristian Kushta

16

Markos Proskynitopoulos

11

Michalis Zannakis

45

Marinos Topalidis

22

Panagiotis Petrousis

44

Georgios Giagozis

31

Rafail Gialamoudis

23

Ivan Perić

07

Pavlos Laskaris

06

Illya Markovskyy

09

Alexandros Piastopoulos

21

Georgios Zisis

14

Giannis Tsolakidis

10

Lazaros Orfanidis

19

Lazaros Velissaris

28

Complete Roster

Player number Position Name Foot Age Height Weight Goals Y Cards R Cards
13 Goalkeeper Anastasios Karagiozis Right 23 1.95m 88kg 0 0 0
77 Forward Alexis Nikolakopoulos Right 20 1.73m 68kg 0 0 0
12 Forward Athanasios Dimitroulas Right 21 1.85m 73kg 0 0 0
18 Midfielder Stathis Karabelas Right 20 1.85m 78kg 0 0 0
02 Defender Savvas Topalidis Right 22 1.70m 68kg 0 0 0
80 Midfielder Dimitrios Klingopoulos Right 22 1.88m 82kg 0 0 0
17 Midfielder Thomas Papadopoulos Right 24 1.72m 70kg 0 0 0
08 Midfielder Stefanos Polyzos Right 24 1.78m 73kg 0 0 0
04 Midfielder Veljko Stanić Right 23 1.89m 78kg 0 0 0
29 Midfielder Pavlos Eppas Right 21 1.85m 80kg 0 0 0
88 Defender Theodoros Sotiriadis Right 21 1.85m 83kg 0 0 0
27 Forward Konstantinos Doumtsios Right 22 1.85m 82kg 0 0 0
16 Forward Kristian Kushta Right 22 1.92m 83kg 0 0 0
11 Defender Markos Proskynitopoulos Right 23 1.81m 75kg 0 0 0
45 Forward Michalis Zannakis Right 19 1.69m 61kg 0 0 0
22 Midfielder Marinos Topalidis Right 20 1.79m 74kg 0 0 0
44 Defender Panagiotis Petrousis Right 28 1.87m 81kg 0 0 0
31 Goalkeeper Georgios Giagozis Right 25 1.83m 78kg 0 0 0
23 Defender Rafail Gialamoudis Right 22 1.75m 76kg 0 0 0
07 Midfielder Ivan Perić Right 28 1.80m 76kg 0 0 0
06 Midfielder Pavlos Laskaris Right 24 1.87m 75kg 0 0 0
09 Forward Illya Markovskyy Right 23 1.81m 72kg 0 0 0
21 Midfielder Alexandros Piastopoulos Right 24 1.70m 68kg 0 0 0
14 Defender Georgios Zisis Right 21 1.80m 76kg 0 0 0
10 Forward Giannis Tsolakidis Right 24 1.70m 65kg 0 0 0
19 Defender Lazaros Orfanidis Right 25 1.80m 67kg 0 0 0
28 Midfielder Lazaros Velissaris Right 24 1.81m 74kg 0 0 0