Roster

Anastasios Karagiozis

13

Alexis Nikolakopoulos

77

Athanasios Dimitroulas

12

Stathis Karabelas

18

Savvas Topalidis

02

Dimitrios Klingopoulos

80

Thomas Papadopoulos

17

Stefanos Polyzos

08

Veljko Stanić

04

Pavlos Eppas

29

Theodoros Sotiriadis

88

Konstantinos Doumtsios

27

Kristian Kushta

16

Markos Proskynitopoulos

11

Michalis Zannakis

45

Marinos Topalidis

22

Panagiotis Petrousis

44

Georgios Giagozis

31

Rafail Gialamoudis

23

Ivan Perić

07

Pavlos Laskaris

06

Illya Markovskyy

09

Alexandros Piastopoulos

21

Georgios Zisis

14

Giannis Tsolakidis

10

Lazaros Orfanidis

19

Lazaros Velissaris

28

Complete Roster

Player number Position Name Foot Age Height Weight Goals Y Cards R Cards
13 Goalkeeper Anastasios Karagiozis Right 22 1.95m 88kg 0 0 0
77 Forward Alexis Nikolakopoulos Right 19 1.73m 68kg 0 0 0
12 Forward Athanasios Dimitroulas Right 20 1.85m 73kg 0 0 0
18 Midfielder Stathis Karabelas Right 19 1.85m 78kg 0 0 0
02 Defender Savvas Topalidis Right 21 1.70m 68kg 0 0 0
80 Midfielder Dimitrios Klingopoulos Right 21 1.88m 82kg 0 0 0
17 Midfielder Thomas Papadopoulos Right 23 1.72m 70kg 0 0 0
08 Midfielder Stefanos Polyzos Right 23 1.78m 73kg 0 0 0
04 Midfielder Veljko Stanić Right 22 1.89m 78kg 0 0 0
29 Midfielder Pavlos Eppas Right 20 1.85m 80kg 0 0 0
88 Defender Theodoros Sotiriadis Right 20 1.85m 83kg 0 0 0
27 Forward Konstantinos Doumtsios Right 21 1.85m 82kg 0 0 0
16 Forward Kristian Kushta Right 21 1.92m 83kg 0 0 0
11 Defender Markos Proskynitopoulos Right 22 1.81m 75kg 0 0 0
45 Forward Michalis Zannakis Right 18 1.69m 61kg 0 0 0
22 Midfielder Marinos Topalidis Right 19 1.79m 74kg 0 0 0
44 Defender Panagiotis Petrousis Right 26 1.87m 81kg 0 0 0
31 Goalkeeper Georgios Giagozis Right 24 1.83m 78kg 0 0 0
23 Defender Rafail Gialamoudis Right 21 1.75m 76kg 0 0 0
07 Midfielder Ivan Perić Right 26 1.80m 76kg 0 0 0
06 Midfielder Pavlos Laskaris Right 23 1.87m 75kg 0 0 0
09 Forward Illya Markovskyy Right 22 1.81m 72kg 0 0 0
21 Midfielder Alexandros Piastopoulos Right 23 1.70m 68kg 0 0 0
14 Defender Georgios Zisis Right 20 1.80m 76kg 0 0 0
10 Forward Giannis Tsolakidis Right 23 1.70m 65kg 0 0 0
19 Defender Lazaros Orfanidis Right 24 1.80m 67kg 0 0 0
28 Midfielder Lazaros Velissaris Right 23 1.81m 74kg 0 0 0